Tuesday, 19/10/2021 - 02:07|
THI ĐUA HỌC TẬP

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục THCS

   Căn cứ Kế hoạch số 825/KH-SGDĐT ngày 29/4/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 935/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/5/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 825/KH-SGDĐT ngày 29/4/2021 của Sở GDĐT; Kế hoạch số 335/KH-GDĐT ngày 01/6/2021 của Phòng GDĐT triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

  Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành GDĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục THCS. Triển khai thực hiện thành công Chuyển đổi số trong toàn ngành giáo dục huyện Phú Lương theo mục tiêu tại các văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 825/KH-SGDĐT ngày 29/4/2021 của Sở GDĐT triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Phú Lương về kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Phú Lương, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sáng ngày 30/08/2021, Trường THCS Yên Đổ đã tổ chức tập huấn chương trình chuyển đổi số và  Thực hiện Công văn số 1857/SGDĐT-KTKĐCL ngày 19/8/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tháng 8 năm 2021; Phòng GDĐT tổ chức tập huấn giáo viên đại trà dạy học trực tuyến bằng Microsoft Teams và các ứng dụng trong tài khoản Office 365.

  Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn.

Tác giả : Admin

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 144
Năm 2021 : 4.840