Thursday, 22/04/2021 - 20:15|
THI ĐUA HỌC TẬP

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 25

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 25

Từ ngày 22 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021

THỨ/

NGÀY/

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

(Đ/C, BỔ SUNG)

HAI

22/02

- 7h30 - 11h30: Dạy học trực tuyến theo PCCM và TKB: GVBM, HS 13 lớp

- 7h30 - 10h30: Trực phòng chống chống dịch Covid-19: Thực hiện công tác vệ sinh các khu vực nhà làm việc của CBQL, GV, NV: đ/c Quyên, Dương, Chinh.

- Trực LĐ: BGH

 

BA

23/02

- 7h30 - 11h30: Dạy học trực tuyến theo PCCM và TKB: GVBM, HS 13 lớp

- 7h30 - 10h30: Trực phòng chống chống dịch Covid-19: Thực hiện công tác vệ sinh các khu vực nhà làm việc của CBQL, GV, NV: đ/c Giang, Bộ, Thanh.

- Trực LĐ: BGH

 

24/02

- 7h30 - 11h30: Dạy học trực tuyến theo PCCM và TKB: GVBM, HS 13 lớp

- 7h30 - 10h30: Trực phòng chống chống dịch Covid-19: Thực hiện công tác vệ sinh các khu vực nhà làm việc của CBQL, GV, NV: đ/c L. Lan, Thao, Dương.

- Sở GDĐT kiểm tra công tác dạy học trực tuyến và phòng chông dịch Covid - 19 tại huyện Phú Lương

- Trực LĐ: BGH

 

NĂM

25/02

- 7h30 - 11h30: Dạy học trực tuyến theo PCCM và TKB: GVBM, HS 13 lớp

- 7h30 - 10h30: Trực phòng chống chống dịch Covid-19: Thực hiện công tác vệ sinh các khu vực nhà làm việc của CBQL, GV, NV: đ/c Giang,  Chinh, Thanh

- Trực LĐ: BGH

 

 

SÁU

26/02

 

- 7h30 - 11h30: Dạy học trực tuyến theo PCCM và TKB: GVBM, HS 13 lớp

- 7h30 - 10h30: Trực phòng chống chống dịch Covid-19:  đ/c  Bộ,  L.Lan, Thao

- Trực LĐ: BGH

 

BẢY

27/02

- 7h30 - 11h30: Dạy học trực tuyến theo PCCM và TKB: GVBM, HS 13 lớp

- 7h30 - 10h30: Trực phòng chống chống dịch Covid-19:  đ/c Giang,  Chinh, L Lan

- Trực LĐ: BGH

 

CN

28/02

- Nghỉ

- Trực trường: Bảo vệ

 

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 7
Tháng 04 : 317
Năm 2021 : 1.644