Tuesday, 19/10/2021 - 04:09|
THI ĐUA HỌC TẬP

LỊCH BỒI DƯỠNG - HỌC THÊM HỌC KÌ 1 - TUẦN 3 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH BỒI DƯỠNG - HỌC THÊM HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN 3 (Từ ngày 27/9/2021 - 02/10/2021) - Tiết 1: Từ 14h 00 phút (Học 3 tiết/buổi)

THỨ/

NGÀY/

THÁNG

LỊCH HỌC THÊM

LỊCH BỒI DƯỠNG – PHỤ ĐẠO

MÔN/LỚP

 

PHÒNG HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

MÔN/LỚP

 

PHÒNG HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

HAI

4/10//2021

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

5/10/2021

Anh K9

9A

đ/c Hạnh

 

 

 

Toán 8A

8A

đ/c V Chi

 

 

 

Văn 8B

8B

đ/c Thu

 

 

 

Anh 6C,D

6C

đ/c Huế

 

 

 

Văn 6A,B

6B

đ/c Hiếu

 

 

 

6/10/2021

Toán 6A

6A

đ/c Ngoan

 

 

 

Văn 6C,D

6D

đ/c Huệ

 

 

 

Toán  K7

7A

đ/c Huy

 

 

 

Toán 8B

8B

đ/c V Chi

 

 

 

Văn 9C

9C

đ/c Q Anh

 

 

 

Văn 9A,B

9B

đ/c Thủy

 

 

 

NĂM

7/10/2021

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

8/10/2021

Toán K9 (Lớp 2)

9A

đ/c Huyền

 

 

 

Toán 6B,D

6D

đ/c Ngoan

 

 

 

Toán 6C

6C

đ/c Hiệp

 

 

 

Văn 8A,C

9C

đ/c Q Anh

 

 

 

Anh K 7

7A

đ/c Huế

 

 

 

BẢY

9/10/2021

Toán K9 (Lớp 1)

9A

đ/c Huyền

 

 

 

Văn K7

7C

đ/c Dung

 

 

 

Toán 8C

8C

đ/c V Chi

 

 

 

Anh 6A,B

6A

đ/c Huế

 

 

 

Lưu ý: Lịch bồi dưỡng: Theo PCNV chuyên môn: Các đ/c có 3 tiết BD/tuần: Thực hiện 4 buổi/tháng; Có 2 tiết BD/tuần: Thực hiện 3 buổi/tháng; Có 1 tiết/tuần: Thực hiện 1 buổi/tháng (Vào tuần cuối của tháng); Các đ/c Không có tiết nào: Nếu không thực hiện theo lịch nhà trường thì tự bố trí ôn tập cho HS đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi các em đi thi

 

Anh K8

8A

đ/c Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 144
Năm 2021 : 4.840