Saturday, 26/11/2022 - 19:34|
THI ĐUA HỌC TẬP

LỊCH BỒI DƯỠNG – HỌC THÊM HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH BỒI DƯỠNG – HỌC THÊM HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

TUẦN 7 (Từ ngày 31/10/2022 – 05/11/2022) - Tiết 1: Từ 13h 30 phút (Học 3 tiết/buổi)

 

THỨ/

NGÀY/

THÁNG

LỊCH BỒI DƯỠNG – PHỤ ĐẠO

LỊCH HỌC THÊM

MÔN/

LỚP

 

PHÒNG HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

MÔN/LỚP

 

PHÒNG HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

HAI

31/10/2022

 

 

 

Anh 9

9B

đ/c Huế

 

 

 

Văn 7ABC

7A

đ/c Hiếu

 

 

 

Văn 7D

7D

đ/c Huệ

BA

01/11/2022

 

 

 

Văn 6BC

6B

đ/c Huệ

 

 

 

 

 

 

02/11/2022

 

 

 

Toán 7.1 (Lớp 1)

7A

đ/c Ngoan

 

 

 

Anh 8

8A

đ/c Huế

 

 

 

Văn 9C

9C

đ/c Yến

 

 

 

Văn 9AB.2 (Lớp 2)

9B

đ/c Thu

 

 

 

Anh 6CD (Lớp 2)

6A

đ/c Hạnh

 

 

 

Toán 6AB (Lớp 1)

6C

đ/c Thuần

NĂM

03/11/2022

Bồi dưỡng HS giỏi theo PCCM

(GVBM tự bố trí lịch học)

 

 

 

 

 

 

SÁU

04/11/2022

 

 

 

Toán 9.2 (Lớp 2)

9A

đ/c Huyền

 

 

 

Văn 9AB.1 (Lớp 1)

9B

đ/c Thu

 

 

 

Văn 8

8C

đ/c Thủy

 

 

 

Toán 7.2 (Lớp 2)

7A

đ/c Ngoan

 

 

 

Anh 6AB (Lớp 1)

6A

đ/c Hạnh

 

 

 

Toán 6CD (Lớp 2)

6C

đ/c Thuần

BẢY

05/11/2022

 

 

 

Toán 9.1 (Lớp 1)

9A

đ/c Huyền

 

 

 

Toán 8BCD

8C

đ/c Huy

 

 

 

Toán 8A

8A

đ/c Lý

 

 

 

Văn 6AD

6A

đ/c Yến

 

 

 

Anh 7

7A

đ/c Hạnh

        

 

Tác giả: Trường THCS Yên Đổ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 15
Tháng 11 : 731
Năm 2022 : 8.217