UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỔ                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số 50/KH-THCSYĐ                                                                                             Yên Đổ, ngày 17 thắng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2022 – 2027

và tầm nhìn đến năm 2032

 

 

Yên Đổ là một xã nằm ở phía bắc của huyện Phú Lương, cách trung tâm huyện 08 km, có đường quốc lộ 3 đi qua xã dài 9 km và đường tỉnh lộ 268 với chiều dài 3km. Diện tích tự nhiên 35,61 km2:  Phía đông giáp với xã Yên Lạc, phía nam giáp với các xã Động Đạt và Phủ Lý, phía bắc giáp với các xã Yên Trạch và Yên Ninh, phía tây giáp với xã Phú Tiến (huyện Định Hoá). Dân số: 8.749 người.

Trường THCS Yên Đổ đóng trên địa bàn xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường được thành lập năm 1973 với tên gọi “Trường cấp I, II Yên Đổ”; trường đã có 4 lần đổi tên, đó là: “Trường cấp I, II Yên Đổ”; “Trường cấp II Yên Đổ”; “Trường PTCS Yên Đổ I” và nay là “Trường THCS Yên Đổ”.

           Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2022 - 2027 và tầm nhìn đến năm 2032 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội.

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          - Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Các công văn hướng dẫn của Sở GDĐT Thái Nguyên, Phòng GDĐT huyện Phú Lương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục;

  II. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN

  1. Thế mạnh

Trường THCS Yên Đổ đóng trên địa bàn xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nhà trường được thành lập năm 1973 với tên gọi “Trường cấp I, II Yên Đổ”; trường đã có 4 lần đổi tên, đó là: “Trường cấp I, II Yên Đổ”; “Trường cấp II Yên Đổ”; “Trường PTCS Yên Đổ I” và nay là “Trường THCS Yên Đổ”. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục các thế hệ học sinh, đặc biệt là học sinh người dân tộc miền núi.

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 33; trong đó: Quản lý: 02, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 29, nhân viên: 02.

 - Trình độ chuyên môn: 90,9% đạt chuẩn, trong đó có  10% trên chuẩn.

  - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển. Năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của các giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều người có trình độ chuyên môn giỏi và bề dày kinh nghiệm phong phú.

   - Cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác, có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn nhà trường, tích cực cập nhật các thông tin phục vụ yêu cầu công tác.

          * Về cơ sở vật chất

- Phòng học: 16.

- Phòng bộ môn: 04.

- Phòng thư viện: 108m2.

- Phòng Tin học: 14 máy tính đã được kết nối Internet.

- Phòng thực hành Vật lý, Hóa học: 02.

- Phòng Y tế: 01.

- Phòng hiệu bộ: 03.

     Cơ sở vật chất đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của việc dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

*Thành tích đã đạt được

Trong những năm gần đây, Trường THCS Yên Đổ được đánh giá là một trong những nhà trường có chất lượng dạy học ổn định, nề nếp kỉ cương tốt; được cấp trên, địa phương, nhân dân và học sinh tin tưởng.

- Nhà trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh có hạnh kiểm tốt, kết quả học tập tốt. Trong đó có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; luôn phấn đấu chất lượng đại trà ngày càng bền vững, chất lượng mũi nhọn ngày càng ổn định và phát triển. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và thi vào trung học phổ thông đảm bảo theo yêu cầu. Nhà trường có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong ứng dụng CNTT vào nghiên cứu, giảng dạy. Đây là tiền đề để Trường THCS Yên Đổ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, kiến thức khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Trường THCS Yên Đổ đóng trên địa bàn có di tích lịch sử, văn hoá  - xã ATK, nên được thừa hưởng những thế mạnh về giá trị tinh thần, giá trị truyền thống yêu nước. Trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đoàn kết, có số đảng viên đông (Chiếm 72,7% số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường). Vì vậy, Trường THCS Yên Đổ rất thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình  hoạt động giáo dục NGLL và đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu của đổi  mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức. Đây là thế mạnh riêng của trường.

2. Hạn chế

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

+ Chưa được chủ động hợp đồng giáo viên, nhân viên nên có lúc nhà trường còn thiếu giáo viên, nhân viên khi cá cá nhân nghỉ thai sản, ốm đau...

          + Nguồn kinh phí chi thường xuyên chưa đảm bảo cho tổ chức các hoạt động lớn trong trường.

+ Đánh giá, xếp loại chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên...

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên

+ Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ch­ưa thực sự đồng đều; nhân tố điển hình ít; lực lượng giáo viên trẻ đ­ược bổ sung trong những năm gần đây tuy có cố gắng song còn thiếu kinh nghiệm, chưa bộc lộ rõ khả năng đào tạo, bồi d­ưỡng học sinh giỏi. Một bộ phận nhỏ giáo viên còn hạn chế trong hoạt động dạy học, quản lý, giáo dục học sinh theo hướng đổi mới.

+ Đội ngũ đủ về số lượng,  chưa đảm bảo về cơ cấu bộ môn.

          - Chất lượng học sinh 

+ Chưa đồng đều; tỷ lệ học sinh đạt lực học giỏi thấp. Thành tích học sinh giỏi chưa ổn định; Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không ổn định.

          - Cơ sở vật chất

+ Thiếu một số phòng học bộ môn:  Ngoại ngữ; Âm nhạc... và một số phòng chức năng; nhà đa năng...

+ Trang thiết bị dạy học: Hệ thống máy tính cũ, bàn ghế học sinh - bàn ghế giáo viên, cánh cửa... đã xuống cấp. Một số đồ dùng dạy học đã cũ, độ chính xác thấp, hỏng...

3. Cơ hội

- Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu và nhận thức của cha mẹ học sinh có nhiều biến chuyển, đã quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con em. Số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên trung học phổ thông ngày càng cao. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học trên địa bàn nhiều năm nay đã đạt 100% vào học THCS; tỷ lệ duy trì sĩ số ngày càng cao, đạt từ 99% đến 100%. Đây là điều kiện cần để nhà trường phát triển bền vững.

- Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp, đổi mới công tác quản lý sẽ là hướng phát triển trọng tâm của nhà trường. Đây là cơ hội rất lớn để nhà trường nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, dần thực hiện thêm các tiêu chí, nâng cấp độ trong công tác tự đánh giá tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, nhà trường đã tạo điều kiện cho nhiều giáo viên, nhân viên tham gia học đại học, thạc sĩ. Đây là nguồn nhân lực khá dồi dào để tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng của nhà trường.

4. Thách thức

- Nhu cầu phát triển của xã hội đối với chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi đó những điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch giáo dục và đảm bảo nâng cao chất lượng của nhà trường còn hạn chế.

- Hệ thống quản lý giáo dục nói chung và quản lý trường THCS nói riêng còn ảnh hưởng ở cách làm nặng về kinh nghiệm, chưa đi sâu vào khoa học quản lý giáo dục hiện đại.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

          - Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục  và ý thức, động cơ học tập;  sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

          - Chất lượng của một số  giáo viên, nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

          - Sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà trường tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng.

          - Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh, thiếu niên sa sút; ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.

          - Đời sống nhân dân không ổn định, thu nhập thấp; tỷ lệ cha mẹ học sinh thường xuyên làm ăn xa gia đình, thiếu quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của con em mình tăng cao...

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,  nhân viên đủ tâm, tài và tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          - Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

          - Từng bước nâng cấp, tăng cường cơ sở vật, trang thiết bị dạy học... đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục...

           - Tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện: Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh...

III. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn

- Trường THCS Yên Đổ là một trong bốn trường học nằm trên địa bàn xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, nơi người dân có đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, học sinh phần lớn là con nông dân, nhưng 3 năm trở lại đây đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.

- Từ năm 2022, Trường THCS Yên Đổ  được xã hội biết đến là một trường có hướng phát triển ổn định, bền vững. Nhà trường có môi trường giáo dục tốt,  tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT ngày càng cao.

2. Sứ mạng

- Tạo dựng được môi trường học tập, những hoạt động giáo dục có kỷ cương, nề nếp, có chất lượng dạy và học ổn định, từng bước phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh.

3. Các giá trị cốt lõi

- Các đức tính: Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm.

- Tinh thần yêu nước, nhân ái,đoàn kết, sáng tạo.

- Khát vọng vươn lên, nhu cầu cống hiến, tự khẳng định.

V. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Các mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến; phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

* Mục tiêu ngắn hạn (đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

 Đến năm 2023, Trường THCS Yên Đổ phấn đấu là nhà trường có chất lượng ổn định trong nhóm trường thuộc vùng miền núi của huyện Phú Lương.

* Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):

Đến năm 2027,  Trường THCS Yên Đổ phấn đấu giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

* Mục tiêu dài hạn

Đến năm 2032, Trường THCS Yên Đổ được xếp hạng 03 trường đứng đầu trong các trường THCS vùng nông thôn, miền núi có chất lượng cao của huyện Phú Lương. Phấn đấu danh hiệu thi đua đối với nhà trường, chi bộ, công đoàn cơ sở trường, chi đoàn, liên đội

Năm học

Danh hiệu thi đua

Nhà trường

Chi bộ

Công đoàn

Chi đoàn

Liên đội

2022 - 2023

“Lao động tiên tiến

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

Vững mạnh

Vững mạnh

 cấp huyện

2023 - 2024

“Lao động tiên tiến

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

Vững mạnh

Vững mạnh

 cấp huyện

2024 - 2025

“Lao động tiên tiến

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

Vững mạnh

Vững mạnh

 cấp huyện

2025 - 2026

“Lao động tiên tiến

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Vững mạnh

Vững mạnh

 cấp huyện

2026 - 2027

“Lao động tiên tiến

“Hoàn thành

tốt nhiệm vụ”

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Vững mạnh

Vững mạnh

 cấp huyện

 

 

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu ngắn hạn

 Đến năm 2023, Trường THCS Yên Đổ phấn đấu là trường có chất lượng ổn định trong nhóm trường nông thôn, miền núi của huyện Phú Lương.

+ Phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng được sửa chữa, nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

+ Các phòng bộ môn, phòng học tin được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

+ Mở rộng diện tích quy hoạch khuôn viên, vườn hoa, sân thể dục hợp lí, đáp ứng yêu cầu học tập và hoạt động ngoài giờ của học sinh.

2.2.  Mục tiêu trung hạn

Đến năm 2027, Trường THCS Yên Đổ phấn đấu giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất (Xin sửa chữa 02 nhà 2 tầng 10 phòng học, 01 nhà vệ sinh học sinh)

- Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

2.3.  Mục tiêu dài hạn

Đến năm 2032, Trường THCS Yên Đổ phấn đấu đạt mục tiêu xếp hạng 03 trường đứng đầu trong các trường THCS vùng nông thôn, miền núi có chất lượng cao của huyện Phú Lương.

3. Chỉ tiêu

          a. Đội ngũ cán bộ  giáo viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.

           b. Học sinh

          - Quy mô:        

+ Phát triển lớp học: Từ 15 lớp (2022) đến 16 lớp (2027).

+ Học sinh: 37 - 40 hs/lớp.

- Chất lượng học tập:

+ Tỷ lệ học sinh có học lực Khá, Tốt trên 40%, trong đó tỷ lệ học sinh có học lực Tốt, Xuất sắc trên 10%.

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém dưới 2%.

+ Xét tốt nghiệp THCS đạt 98 % trở lên.

     + Thi học sinh giỏi: Đứng trong tốp 10 trường dẫn đầu huyện.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

+ Chất lượng đạo đức: 95% hạnh kiểm, rèn luyện khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

4. Phương châm hành động:

          “Chất lượng giảng dạy, học tập là uy tín, danh dự của nhà trường”

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung

- Tuyên truyền trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nhận thức, quan điểm và hành động của tất cả các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường theo các nội dung của kế hoạch chiến lược;  quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược đã đề ra.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, hướng tới các giá trị cốt lõi phù hợp với giá trị truyền thống địa phương.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

a. Thể chế và chính sách

- Xây dựng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của nhà trường; đảm bảo sự thống nhất.

 

b. Tổ chức bộ máy

- Duy trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức nhà trường, tổng hợp, phân tích khả năng, năng lực nhân sự hiện có để phân công, bố trí lao động phù hợp; phát huy tối đa hiệu quả.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường, đặc biệt quan tâm đến vai trò cá nhân tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn cơ sở, chi đoàn, liên đội, Ban Thanh tra nhân dân.

c. Công tác đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn tốt; có trình độ tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó, đề bạt, khen thưởng hoặc kiến nghị đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nằm trong quy hoạch, trẻ, có năng lực, bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết lâu dài với nhà trường.

d. Nâng cao chất lượng giáo dục

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng học sinh sẽ vào trường nhằm phát huy thế mạnh của trường.

- Phân tích qua các dữ liệu về kết quả của năm học trước, về chất lượng điểm số qua kiểm tra đánh giá của giáo viên, về thái độ, nhu cầu học tập của học sinh… ; từ đó có những chỉ đạo cụ thể, kịp thời, sát thực tế, chủ động đưa ra những quyết định quản lý đúng đắn.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục phổ thông.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

e. Cơ sở vật chất

- Đầu tư xây dựng có trọng điểm để hiện đại hóa các phòng học, nhà thư viện, các phòng bộ môn, khu làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, khu vui chơi, thể dục thể thao của học sinh theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn trong trường được liên thông qua hệ thống nối mạng. Cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường sử dụng Email, zalo nội bộ để trao đổi thông tin quản lý, chuyên môn.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành và địa phương để sửa chữa, cải tạo, xây mới cơ sở vật chất của nhà trường.

f. Kế hoạch, tài chính

- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của các tổ chuyên môn và nhà trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hạch toán, minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành và địa phương, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường để thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong nhà trường từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn.

g. Chương trình truyền thông, quảng bá hình ảnh nhà trường

- Hiện đại và khai thác có hiệu quả Website của nhà trường, phát huy hiệu quả chương trình phát thanh tuyên truyền măng non. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường tới chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và nhân dân.

- Khuyến khích, động viên, khen thưởng các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao khi tham gia tích cực vào các sự kiện, chương trình giao lưu, các hoạt động do ngành hoặc các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tổ chức, phối hợp tổ chức.

 - Xây dựng thương hiệu và sựu tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Coi chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng thi chọn học sinh giỏi, thi giáo viên dạy giỏi, TPT Đội giỏi – chủ nhiệm giỏi và chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT là uy tín, danh dự của nhà trường.

- Phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường. 

 

VII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

          1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường, học sinh, cha mẹ học sinh,  cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương... 

2. Tổ chức

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược, gồm các thành viên đại diện chi ủy chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư  chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, Trưởng ban thanh tra nhân dân, đại diện Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường.

- Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược. Đánh giá, sơ kết, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau mục tiêu chiến lược đặt ra.

          3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm học 2022  -  2023: Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; trường đạt “Trường chuẩn Quốc gia”.

- Giai đoạn 2: Từ năm học 2023 – 2024 đến năm học 2026 - 2027: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; trường đạt “Trường chuẩn Quốc gia”, được Giám đốc Sở GDĐT tặng khen.

- Giai đoạn 3: Từ năm học 2027 – 2028 đến năm học 2031 - 2032: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; trường đạt “Trường chuẩn Quốc gia”, được Giám đốc Sở GDĐT tặng khen. Đến năm 2032, Trường THCS Yên Đổ phấn đấu đạt mục tiêu xếp hạng 03 trường đứng đầu trong các trường THCS vùng nông thôn, miền núi có chất lượng cao của huyện Phú Lương.

4. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

  - Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, thông báo đến chính quyền địa phương, các đoàn thể, báo cáo Phòng GDĐT huyện  để có sự hỗ trợ cho kế hoạch phát triển. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch, có những đề xuất kịp thời để điều chỉnh kế hoạch phát triển.

  - Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp bổ sung vào kế hoạch.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thống nhất chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung của toàn trường. Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và điều chỉnh thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

5. Các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng kỳ, từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch phát triển.

- Tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và nguồn lực con người, tài chính.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

6. Phòng GDĐT huyện Phú Lương

- Phê duyệt kế hoạch chiến lược và hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch; đảm bảo kế hoạch được thực hiện thành công.

          7. Các cơ quan hữu trách (Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, UBND huyện Phú Lương…)

-  Hỗ trợ tài chính cho nhà trường để thực hiện chiến lược. Động viên về tinh thần, vật chất đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và nhà trường.

8. Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất…. để thực hiện một số mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

- Kết hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cùng giáo dục học sinh, tạo sự gắn kết giữa hai môi trường giáo dục.

 

9. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giỏi. Thường xuyên tham gia có trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của trường theo khả năng.

- Đối với học sinh: Có thái độ, động cơ, nhu cầu học tập, tích cực tham gia các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động tập thể để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kĩ năng, có sự tự tin ứng xử thân thiện với xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

VII. KẾT LUẬN

Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 năm đến 10 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của cha mẹ học sinh và nhân dân; đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Lương;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- UBND xã Yên Đổ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

                    Đinh Quốc Minh

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT

   CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

        PHÊ DUYỆT

         CỦA UBND XÃ YÊN ĐỔ

         

 

 

       Trần Xuân Trường